Liliana
scroll

Liliana

เป็นเวลากว่าพันปีแล้ว ที่ข้าได้ท่องไปทั่วทุกมุมโลก

Liliana

เป็นเวลากว่าพันปีแล้ว ที่ข้าได้ท่องไปทั่วทุกมุมโลก
 • default
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • overview
 • story
Role
MageAssassin
 • Fox Form
  ร่างมนุษย์จะสามรถโจมตีระยะไกลได้ ร่างจิ้งจอกจะได้รับเกราะ และเกราะเวท +20 (+5 ต่อ LV) ความเร็วเคลื่อนที่ +30 และการโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเวท
 • Shining Light
  Liliana ยิงระเบิดเวทไปยังจุดที่กำหนด สร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูในบริเวณ หากสกิลนี้โจมตีโดน 2 ฮีโร่ศัตรูขึ้นไป จะทำให้การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเวทเพิ่ม(+1% ทุก 120 พลังเวท) ตาม HP สูงสุดของศัตรู
 • Foxtrot
  Liliana ใช้หางฟาดใส่ศัตรู สร้างความเสียหายเวทจากนั้นการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะพุ่งโจมตีเป้าหมาย สร้างความเสียหายเวทต่อเนื่อง 3 ครั้ง
 • Blinding Light
  Liliana ยิงกระสุนเวทออกไป ซึ่งจะระเบิดเมื่อไปจนสุดทาง หรือโดนศัตรู สร้าง ความเสียหายเวทพร้อมกับสตั๊นศัตรู 1 วิ
 • Leap of the Fox
  Liliana พุ่งไปยังทิศที่กำหนด สร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่พุ่งผ่าน
 • Reiko Shot
  หากสกิลนี้โจมตีโดนฮีโร่ศัตรู จะทำให้สกิล Reiko Shot ทำงาน ซึ่งหากใช้สกิลซ้ำ Liliana จะยิงลูกบอลสายฟ้าติดตามเป้าหมายที่เลือก สร้างความเสียหายเวทเป็นวงกว้าง
 • Unpredictable
  Liliana พุ่งไปยังทิศที่กำหนด สร้างความเสียหายเวทและลดความเร็วศัตรูลง 50% เป็นเวลา 2 วิ พร้อมกับแปลงร่าง จากนั้นเธอจะได้รับเกราะ และเกราะเวทเพิ่มขึ้น 120 หน่วย รวมถึงพลังเวทเพิ่มขึ้น 80 หน่วย เป็นเวลา 2.5 วิ
 • Unpredictable
  Liliana พุ่งไปยังทิศที่กำหนด สร้างความเสียหายเวทและลดความเร็วศัตรูลง 50% เป็นเวลา 2 วิ พร้อมกับแปลงร่าง จากนั้นเธอจะได้รับเกราะ และเกราะเวทเพิ่มขึ้น 120 หน่วย รวมถึงพลังเวทเพิ่มขึ้น 80 หน่วย เป็นเวลา 2.5 วิ
Default
 • default
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ไอเทมแนะนำ

แนะนำโดย Pro Player

สกิลชาเลนเจอร์

Flicker

พลังแฝง